Melius

o občanském sdružení Melius

Občanské sdružení Melius, z.s. se zabývá : Poskytováním registrované sociální služby osobní asistence – v Praze a Středočeském kraji (viz odkaz Osobní asistence) Organizací přednášek – pravidelné besedy na jednotlivá témata z typologie, přednášky v organizacích Publikační činností – nakladatelství a vydavatelství Občanské sdružení Melius, z.s.

Občanské sdružení Melius, z.s. zprostředkovává následující činnosti:

Vzdělávání

Poslání

Posláním Občanského sdružení Melius, z.s. je pracovat na tom, aby veřejnost byla informovanější v oblasti náležité znalosti lidské povahy, kterou mohou využít v sociálních kontaktech všeho druhu, např. v životním partnerství, v kolegiálních a sousedských vztazích, ale rovněž v působení na sebe samého ve snaze lépe využít své schopnosti v profesní i životní oblasti.

Postavení

Občanské sdružení Melius, z.s. je organizace prosazující a zprostředkující psychologicko-sociální činnosti podle nejvíce efektivních, spolehlivých, osvědčených a prospěšných metod.

Činnost

Činnost Občanského sdružení Melius, z.s. je přizpůsobená požadavkům zájemců a nezávislá na čase a datu vykonání aktivit. Výkon činnosti sdružení se opírá o profesní znalosti odborně zkušených a fundovaných pracovníků, kteří mají vhodně skloubenou praxi ve výuce, poradenské činnosti a taky praktickém výkonu v terénu.

Účel

Občanské sdružení Melius, z.s. bylo založeno za účelem přispět k osobnostnímu a profesnímu rozvoji jednotlivce a organizací všeho druhu.