Melius

Způsoby úpravy povahy

prof. JÁN ŠRAMO

Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy.

Obsahuje přehledně sestavený popis 116 povahových vlastností s jejich stručnou definicí a návodem, jakým způsobem může člověk upravit svoji povahu.

Každý ze čtenářů má díky této knize možnost lépe pochopit nejen sám sebe, ale i své okolí. V knize je také zaznamenáno 148 odpovědí na otázky od účastníků bohaté diskuze po vzdělávacím semináři Způsoby úpravy povahy, který se uskutečnil v Praze roku 2012.

Kniha vznikla přepisem velice úspěšného vzdělávacího semináře, který vedl prof. Ján Šramo na téma Způsoby úpravy povahy.

ARISTOTELES ZE STAGEIRY

prof. JÁN ŠRAMO

překlad a volné sestavení dvou seminářů ARISTOTELES I; ARISTOTELES II (průřez jeho výroky)

PŘÍPRAVA NA STÁŘÍ

prof. JÁN ŠRAMO

překlad a volný přepis záznamu ze semináře Příprava na stáří (uskutečněného v Praze dne 11. 6. 2011)

PŘEHLED ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

kritická analýza na základě volného zpracování přednášek a seminářů prof. Jána Šrama

POSLÁNÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA A PRIORITY OBYVATEL ZEMĚ

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Svým obsahem ojedinělá publikace přinášející odůvodněný pohled na smysl lidského života a současně obsahující srozumitelný návod, jak dosáhnout osobnostní svobody, jež je nezbytnou podmínkou pro zvyšování lidského poznání.