Melius

Granty

Občanské sdružení Melius, z.s. v letech 2007-2008 úspěšné realizovalo grant Evropského sociálního fondu Aktivní podpora zaměstnanosti – komplexní individuální poradenství pro využití osobního pracovního potenciálu.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROJEKTU

V čem byl náš projekt ojedinělý?

Rekvalifikace a pracovní místa byla účastníkům projektu vyhledávána na základě osobnostního a psychodiagnostického poradenství tak, aby co nejlépe odpovídaly schopnostem klientů grantového projektu! Diagnostika, stejně jako motivační seminář, klientům poskytly cenné individuální informace.

Služby byly díky přidělenému grantu poskytovány zdarma.

Jaké byly podmínky pro přijetí do projektu

 • Podepsání dohody o účasti v grantovém projektu
 • Absolvování osobnostní a psychodiagnostické poradny
 • Účast na motivačním semináři
 • Uchazeč musel mít trvalé bydliště na území hlavního města Prahy nebo uchazeč prokázal, že bydlí na území hlavního města Prahy (například nájemní smlouvou nebo vlastní nemovitost)

Pro koho byl projekt určen

uchazeči o zaměstnání

 •  osoby evidované úřadem práce méně než 6 měsíců u osob nad 25 let, resp. méně než 12 měsíců u osob do 25 let, které chtějí a mohou pracovat;

 

osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností:

 • zejm. osoby z řad uchazečů o zaměstnání, které náleží k tzv. znevýhodněným skupinám na trhu práce (osoby do 25 let a absolventi vysokých škol po dobu dvou let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku; těhotné ženy; kojící ženy; osoby pečující o dítě do 15 let věku nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postiženého člena rodiny; osoby se zdravotním postižením; osoby nad 50 let; osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců);

zájemci o zaměstnání:

 • osoby evidované úřadem práce jako zájemci o zaměstnání, které buď ještě pracují a jsou ohroženy ztrátou zaměstnání, nebo se chtějí vrátit na trh práce (zejména po mateřské a rodičovské dovolené, resp. další osoby, které pečovaly o dítě; osoby po výkonu trestu);

zaměstnanci ohrožení ztrátou zaměstnání:

 • osoby pracující v organizacích procházejících restrukturalizací ohrožené individuálním i hromadným propouštěním (jak vedoucí pracovníci, tak zaměstnanci v dělnických profesích), především osoby, pro které jsou připraveny speciální programy pro udržení zaměstnání v daném podniku či nalezení nového uplatnění na trhu práce zpracované zaměstnavateli nebo organizacemi zaměstnanců.

Co vše účastníci
v rámci projektu získali?

Spolehlivé a nezatěžující profesně-osobnostní vyšetření obsahující:

 • zjištění nejvhodnějšího povolání
 • zjištění nejvhodnějšího povolání pro překonání stavu nezaměstnanosti
 • doporučení pro překonání nepříznivého psychického stavu
 • motivační seminář
 • informace o rekvalifikacích
 • rekvalifikaci
 • informaci o nabídce práce
 • právní poradenství
 • poradenství o finančním zajištění