Melius

O nás

Občanské sdružení Melius jehož...

…cílem je zpřístupnit široké veřejnosti náležitou znalost lidské povahy, kterou mohou lidé využít při optimalizaci sociálních kontaktů všeho druhu.

Členové sdružení přijali tento cíl proto, že mají četné osobní pozitivní zkušenosti s praktickým využíváním diagnostických a terapeutických služeb antropologické biotypologie i s účelným využíváním těchto služeb stovkami dalších osob.

SLUŽBY

Melius svým zásahem může vylepšit každého z nás.

Melius občanské sdružení (2)

Osobní asistence

Patří mezi služby sociální péče, jenž napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost.

Melius občanské sdružení (2)

Granty

Občanské sdružení Melius, z.s. v letech 2007-2008 úspěšné realizovalo g.rant Evropského sociálního fondu.

Melius občanské sdružení (3)

O sdružení

Poznejte poslání, činnost, postavení a účel
našeho občanského sdružení Melius.

Melius občanské sdružení (1)

Publikační činnost

Účelem je přispět k osobnostnímu a profesnímu rozvoji jednotlivce a organizací všeho druhu.