Občanské sdružení 

Melius

Kontakt

 

Název:  Občanské sdružení  Melius, z.s.
Sídlo:   Karlovarská 195/3, Praha 6 – Řepy, 163 00
IČO: 270 17 508

Zapsáno ve Spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka č. 16323
Statutární orgán:   předseda -  Mgr. Karel Julina
Datum založení:  04.12.2005
Účel založení: Občanské sdružení Melius, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu a rozvíjení a šíření poznání o exaktní vědě antropologické biotypologii.


Telefonní kontakty:

Mgr. Karel Julina, předseda 775 555 524
Milada Andělová, koordinátorka sociálních služeb 775 555 526
Bc. Jiřina Bartošová, tajemnice redakční rady 721 279 977
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc. správce typologické pobočky - Praha 603 185 174


Web: 

www.melius.cz
www.antropologickabiotypologie.cz


E-mail:  

info@melius.cz