Občanské sdružení

Melius

Kontakt


Název: 
Občanské sdružení  Melius, z.s.
Sídlo:  
Karlovarská 195/3, Praha 6 – Řepy, 163 00
IČO:
270 17 508

Zapsáno ve Spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka č. 16323
Statutární orgán:  
předseda -  Mgr. Karel Julina
Datum založení: 
04.12.2005
Účel založení:
Občanské sdružení  Melius  je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu a rozvíjení a šíření poznání o exaktní vědě antropologické biotypologii.


Telefonní kontakty:

Mgr. Karel Julina, předseda
775 555 524
koordinátorka soc. služeb
775 555 526
Bc. Jiřina Bartošová, tajemnice redakční rady
721 279 977
Ing. Bc. Jiří Mihola, správce typologické pobočky - Praha
603 185 174


Web: 

www.melius.cz
www.antropologickabiotypologie.cz


E-mail:  

info@melius.cz
asistence@melius.cz
akce@melius.cz
asistencemelius@gmail.com