Občanské sdružení

Melius

Granty

 


Občanské sdružení Melius, z.s. v letech 2007-2008 úspěšné realizovalo grant Evropského sociálního fondu
Aktivní podpora zaměstnanosti – komplexní individuální poradenství pro využití osobního pracovního potenciálu

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROJEKTU


V čem byl náš projekt ojedinělý?

 • Rekvalifikace a pracovní místa byla účastníkům projektu vyhledávána na základě osobnostního a psychodiagnostického poradenství tak, aby co nejlépe odpovídaly schopnostem klientů grantového projektu! Diagnostika, stejně jako motivační seminář, klientům poskytly cenné individuální informace.

 _____________________________________________________________________

 Služby byly díky přidělenému grantu poskytovány zdarma.

 
Jaké byly podmínky pro přijetí do projektu: 

 • Podepsání dohody o účasti v grantovém projektu
 • Absolvování osobnostní a psychodiagnostické poradny
 • Účast na motivačním semináři
 • Uchazeč musel mít trvalé bydliště na území hlavního města Prahy nebo uchazeč prokázal, že bydlí na území hlavního města Prahy (například nájemní smlouvou nebo vlastní nemovitost)

_______________________________________________________________________

Pro koho byl projekt určen?

uchazeči o zaměstnání:

 •  osoby evidované úřadem práce méně než 6 měsíců u osob nad 25 let, resp. méně než 12 měsíců u osob do 25 let, které chtějí a mohou pracovat;

osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností:

 • zejm. osoby z řad uchazečů o zaměstnání, které náleží k tzv. znevýhodněným skupinám na trhu práce (osoby do 25 let a absolventi vysokých škol po dobu dvou let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku; těhotné ženy; kojící ženy; osoby pečující o dítě do 15 let věku nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postiženého člena rodiny; osoby se zdravotním postižením; osoby nad 50 let; osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců);

zájemci o zaměstnání:

 • osoby evidované úřadem práce jako zájemci o zaměstnání, které buď ještě pracují a jsou ohroženy ztrátou zaměstnání, nebo se chtějí vrátit na trh práce (zejména po mateřské a rodičovské dovolené, resp. další osoby, které pečovaly o dítě; osoby po výkonu trestu);

zaměstnanci ohrožení ztrátou zaměstnání:

 • osoby pracující v organizacích procházejících restrukturalizací ohrožené individuálním i hromadným propouštěním (jak vedoucí pracovníci, tak zaměstnanci v dělnických profesích), především osoby, pro které jsou připraveny speciální programy pro udržení zaměstnání v daném podniku či nalezení nového uplatnění na trhu práce zpracované zaměstnavateli nebo organizacemi zaměstnanců.

 _______________________________________________________________________

 Co vše účastníci v rámci projektu získali?

Spolehlivé a nezatěžující profesně-osobnostní vyšetření obsahující:

 

 • zjištění nejvhodnějšího povolání
 • zjištění nejvhodnějšího povolání pro překonání stavu nezaměstnanosti
 • doporučení pro překonání nepříznivého psychického stavu
 • motivační seminář
 • informace o rekvalifikacích
 • rekvalifikaci
 • informaci o nabídce práce
 • právní poradenství
 • poradenství o finančním zajištění